Vieringen en intenties

SINT FRANCISCUSPAROCHIE REGIO RUCPHEN

PAROCHIEKERN H. MARTINUS RUCPHEN
 
 

Secretariaat:

 
Het pastoraal centrum is gevestigd in de kerk, Raadhuisstraat 3.

Geopend op maandag-avond van 19.30 tot 21.00 uur en op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur;
 
tel. 341246. www.sintfranciscusparochie.nl;
e-mail adres: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl

I.v.m. vermelding in de Bode intenties uiterlijk maandagavond 18.00 uur inleveren.
 

 

 *************************************************************************

 Zondag 17 februari 9.30 uur:

 

Zesde zondag door het jaar; Woord- en Communieviering. Voorganger pastor Gerard Damen m.m.v. het St. Ceciliakoor.

 

Intenties: 

- overl. fam. Otgers;

- overl. fam. Laats;  

- jgt. Liza Hopstaken e.v. Jos Jochems;

- Wim Boot e.v. Corrie v.Gils, v.w. verj.;

- Toon v.Beeck e.v. Cor de Keijzer en dochter Tineke.

 

Overleden:

Catharina Broeren echtgenote van Gerardus Quirijnen, overleden op zondag 10 februari j.l. in de leeftijd van 71 jaar, wonende aan de Gastelseweg 12 te Rucphen. Donderdag a.s. nemen we in een waardige uitvaartviering afscheid van haar, waarna zij zal worden begraven op de Algemene Begraafplaats te Rucphen


Parochiestatistiek:

Uit de parochiestatistiek ontleenden wij de volgende gegevens:

In het jaar 2018 ontvingen 6 kinderen het H. Doopsel, eveneens 6 in het jaar 2017; 22 kinderen ontvingen hun Eerste H. Communie, tegenover 32 kinderen in het vorige jaar; Er werden dit jaar 14 kinderen gevormd, in het jaar ervoor waren er dat 12; In onze parochiekern werden dit jaar geen kerkelijke huwelijken gesloten, in het jaar 2017 werd 1 kerkelijk huwelijk gesloten; Dit jaar overleden 13 parochianen waarvan in onze kerk afscheid is genomen, vorig jaar werden 22 uitvaarten c.q. avondwaken gehouden.

 

Actie Kerkbalans 2019:

Van 19 januari tot en met 2 februari vindt de actie Kerkbalans weer plaats. Het doel van deze actie is om door bijdragen van onze parochianen geld in te zamelen voor het behoud van onze mooie monumentale kerk en de pastorale dienstverlening. Het is de belangrijkste bron van inkomsten en dus onmisbaar !! Door uw bijdrage toont u uw betrokkenheid met onze kerk en onze geloofsgemeenschap. Elk bedrag  dat  u kunt missen is welkom. Meer informatie over deze actie kunt u vinden op de website "Actie Kerkbalans 2019” of via een persoonlijk schrijven. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage. 


 ***********************************************************************************************


 

De overgang van onze "oude” Martinusparochie naar de Sint Franciscusparochie regio Rucphen was voor onze archivaris Jan van Broekhoven aanleiding om onderzoek te doen naar de pastoors en kapelaans die in de loop der tijd (van 1472 tot heden)  in de Martinuskerk te Rucphen werkzaam waren.

Het leidde tot een fraai geïllustreerd boekwerkje van 60 pagina’s met als titel:

"Pastoors en kapelaans die gediend hebben in de parochie van de H. Martinus te Rucphen”

Heeft u interesse in dit boekwerk dat kunt u zich hiervoor opgeven bij Jan van Broekhoven, telefoon 342096.

De kosten zijn € 10,-- een gedeelte daarvan komt ten goede aan onze parochiekern. 
 
 

Ziekenbezoek:

Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.

  

Secretariaat:
 
Onze "oude" digitale adressen blijven voorlopig nog bereikbaar:

www.parochierucphen.nl; e-mail adres: parochierucphen@hetnet.nl

 

  

 

  
   

 

.