Vieringen en intenties

SINT FRANCISCUSPAROCHIE REGIO RUCPHEN

PAROCHIEKERN H. MARTINUS RUCPHEN
 
 

Secretariaat:

 
Het pastoraal centrum is gevestigd in de kerk, Raadhuisstraat 3.

Geopend op maandag-avond van 19.30 tot 21.00 uur en op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur;
 
tel. 341246. www.sintfranciscusparochie.nl;
e-mail adres: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl

I.v.m. vermelding in de Bode intenties uiterlijk maandagavond 18.00 uur inleveren.
 


***********************************************************************
 

 

 

 Zaterdag 26 oktober 10.30 uur:

Ontmoetingsdag voor zieken en hoogbejaarden. Woord- en Communieviering in ‘Agora’ met als thema ‘Vrijheid’.. Voorganger pastor Jan van Steenoven, diaken.

 

Kunst in de kerk:

Zaterdag 26  en zondag 27 oktober is er weer Kunst in onze Kerk. Zaterdag vanaf 14.00 uur en zondag vanaf 10.30 uur is er een expositie van velerlei kunstvormen, die gratis te bezichtigen is. Zondagmiddag is er om 14.30 uur een concert dat zeer de moeite waard zal zijn. Entree € 5,00 incl. koffie/thee. Van harte aanbevolen en van harte welkom!

 

Zondag 27 oktober 9.30 uur:

Dertigste zondag door het jaar; Woord- en Communieviering. Voorganger pastoor Gerard Damen m.m.v. het St. Ceciliakoor.

Intenties:  

- jgt.Cornelia Martens w.v. Cornelis Goorden;

- o.o. Kees van Oers en Rietje Heeren en zoon René.

 

Woensdag 30 oktober 10.15 uur:

Ouderenviering in steunpunt ‘De Schuitvaart’. Voorganger pastor Wim van Reen m.m.v. het Ouderenkoor.

 

Vrijdag 1 november, Allerheiligen:

10.45 uur: Eerste Vrijdag van de maand. Communieviering in het Centrum voor Wonen & Zorg Kerkakkers.

 

19.00 uur: Bovenregionale viering in de kerk te Rijsbergen; Voorgangers zijn de leden van het pastorale team.

 

Allerzielenviering:
Wij maken u vast attent op de Allerzielenviering in onze kerk op zondag 3 november, 9.30 uur. In deze viering herdenken we onze overleden dierbaren. Speciale aandacht zal er zijn voor de gestorvenen van het afgelopen jaar (november 2018 - november 2019), waarvoor een avondwake,  kerkelijke uitvaart en/of crematie met pastorale ondersteuning werd gehouden.  


Oktobermaand Rozenkransmaand:

Van oudsher is de oktobermaand toegewijd aan Maria en eren wij haar met het bidden van de rozenkrans. De Mariakapel achter in de kerk leent zich er uitermate 

 

 

 

 

 

  *************************************************************


 

Ziekenbezoek:

Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.

  

Secretariaat:
 
Onze "oude" digitale adressen blijven voorlopig nog bereikbaar:

www.parochierucphen.nl; e-mail adres: parochierucphen@hetnet.nl

 

  

 

  
   

 

.