Vieringen en intenties

SINT FRANCISCUSPAROCHIE REGIO RUCPHEN

PAROCHIEKERN H. MARTINUS RUCPHEN
 
 

Secretariaat:

 
Het pastoraal centrum is gevestigd in de kerk, Raadhuisstraat 3.

Geopend op maandag-avond van 19.30 tot 21.00 uur en op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur;
 
tel. 341246. www.sintfranciscusparochie.nl;
e-mail adres: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl

I.v.m. vermelding in de Bode intenties uiterlijk maandagavond 18.00 uur inleveren.
 

 

 *************************************************************************


Woensdag 19 december 10.00 uur:

Kerstviering in steunpunt ‘De Schuitvaart’. Voorganger pastor Gerard Damen  m.m.v. het Ouderenkoor.

Intenties:   overl. families v.Alphen – Commissaris; Jo Commissaris e.v. Janus Jochems.

 

Woensdag 19 december 15.30 uur:

Kerstviering in het Centrum voor Wonen & Zorg Kerkakkers.

 

Woensdag 19 december 19.00 uur:

Guldenmis in de kerk van de H.Willibrordus te St.Willebrord. Celebrant pastoor Hans van Geel met assistentie van rector Norbert Schnel.

 

 

Zondag 23 december 9.30 uur:

Vierde zondag van de Advent; Eucharistieviering. Celebrant pastoor Hans van Geel m.m.v. het St. Ceciliakoor.

Intenties:  

- Theodorus Ravestijn;

- jgt. José Dictus;

- o.o. Kees v.Pul en Cor v.Kalmthout, v.w. verj.dgn.;

- jgt. Cees Antonissen p.v. Eva Kowalczyk;

- Henk v.Rijen e.v. Ans Zegers, v.w. verj.

 

Maandag 24 december, Kerstavond:

19.00 uur: Kerstviering,Gezinsviering die is voorbereid door de werkgroep Gezinsvieringen. Jonge gezinnen en ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Voorganger pastor Gerard Damen met zang van kinderen.

Intenties:   Nellie Uitdehaag  w.v. Sjef Verpaalen.

 

21.00 uur: Themaviering. Deze viering is voorbereid door de themawerkgroep. Voorganger pastor Wim van Reen m.m.v. Zanggroep Rucphen.

Intenties: 

-o.o. Meertens-Kikken en overl.familie;

- overl.familie Hermens-Schreurs;

- Els Stassen;

- Johan v.de Lindeloof e.v. Ans v.Loon;

- overl.leden van Zanggroep Rucphen;

- o.o. Wilhelmus Bogers en Elisabeth Herijgers;

- Wout Bogers;

- o.o. Franciscus Ossenblok en Catharina Dekkers;

- Kees v.Oers e.v. Lea Konings.

 

Dinsdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis, 9.30 uur:

Eucharistieviering. Celebrant pastoor Hans van Geel m.m.v. het St.Ceciliakoor.

Intenties: 

- jgt.Kees en Jo Sips-v.d.Lindeloof;

- Franciscus v.Overveld e.v. Hendrina Bastiaanssen en overl.familieleden;

- Toon van Beeck e.v. Cor de Keijzer en dochter Tineke;

- jgt. o.o. Jan Roovers en Lea Hoendervangers;

- alle overl. pastoors van onze parochiekern;

- o.o. Roks-v.den Broek, José en Willie;

- o.o. Uitdehaag-Martens en kinderen;

- Jac v.Ostaijen e.v. Jeanne Broos en overl.familieleden;

- Diel v.Sundert e.v. Riet Kerstens;

- o.o. Marinus Kerstens en Cornelia Stroop;

- o.o. Johannes v.den Eeden en Petronella Brouwers.

 

Woensdag 26 december, Tweede Kerstdag, 11.30 uur:

Kindje wiegen, Kerstmis vieren met de kleintjes bij de kerststal.

Voorganger pastor Gerard Damen.

 

Extra schaalcollecte met kerstmis:

Tijdens de vieringen op kerstavond om 19.00 uur en om 21.00 uur, en in de viering op Eerste Kerstdag om 9.30 uur zal er een extra schaalcollecte worden gehouden voor het werk in onze eigen parochiekern.

 

Kindje wiegen:

Wil je weten wat er gebeurde in die bijzondere nacht heel lang geleden? Kom dan op Tweede kerstdag naar de kerk. Daar wordt het kerstverhaal verteld en er worden liedjes gezongen. Je mag je broertjes, zusjes, ouders, opa’s en oma’s meebrengen. Neem ook je dierenknuffel mee, dan wordt het gezellig druk in de stal.

 

Zondag 30 december:

Feest van de Heilige Familie; Eucharistieviering. Celebrant pastor van Broekhoven m.m.v. het St. Ceciliakoor.

Intenties: 

- Liza Hopstaken e.v. Jos Jochems, v.w. verj.;

- jgt. Cornelis Goorden e.v. Cornelia Martens;

- o.o. en kinderen v.Oosterhout – Korsmit en tante Jo;

- Nellie Uitdehaag w.v. Sjef Verpaalen.

 

Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag, 10.30 uur:

Nieuwjaarsdag; Regionale viering voor de parochianen van de Sint Franciscusparochie in de kerk van de H.Maria Boodschap te Zegge. Celebrant pastoor Hans van Geel.

 

Vrijdag 4 januari 10.45 uur:

Eerste Vrijdag van de maand. Communieviering in het Centrum voor Wonen & Zorg ‘Kerkakkers’.

 

Zondag 6 januari 9.30 uur:

Openbaring des Heren; Eucharistieviering. Celebrant pastoor Hans van Geel m.m.v. het St. Ceciliakoor.

Intenties: 

- overl. fam. Otgers;

- overl. fam. Laats;

- jgt. Maria Luijten w.v. Adrianus Antonissen;

- jgt.Jos Schijven e.v. Jo Goorden en vier overl.schoonzonen; 

- alle zieken van onze parochiekern, namens ziekenaktie.

 

 


 

De overgang van onze "oude” Martinusparochie naar de Sint Franciscusparochie regio Rucphen was voor onze archivaris Jan van Broekhoven aanleiding om onderzoek te doen naar de pastoors en kapelaans die in de loop der tijd (van 1472 tot heden)  in de Martinuskerk te Rucphen werkzaam waren.

Het leidde tot een fraai geïllustreerd boekwerkje van 60 pagina’s met als titel:

"Pastoors en kapelaans die gediend hebben in de parochie van de H. Martinus te Rucphen”

Heeft u interesse in dit boekwerk dat kunt u zich hiervoor opgeven bij Jan van Broekhoven, telefoon 342096.

De kosten zijn € 10,-- een gedeelte daarvan komt ten goede aan onze parochiekern.


Aanmelden Eerste Heilige Communie en/of Vormen in 2019 :

Op zaterdag 18 mei 2019 wordt in onze kerk een viering gehouden waarin de kinderen van groep 4 voor de eerste keer de Heilige Communie mogen ontvangen. Op vrijdag 7 juni ontvangen kinderen het H. Vormsel. Kinderen die woonachtig zijn in Rucphen maar niet op de St. Martinusschool zitten, kunnen zich aanmelden. Informatie is verkrijgbaar op het secretariaat van ons pastoraal centrum.

 

 


 
 
 

Ziekenbezoek:

Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.

  

Secretariaat:
 
Onze "oude" digitale adressen blijven voorlopig nog bereikbaar:

www.parochierucphen.nl; e-mail adres: parochierucphen@hetnet.nl

 

  

 

  
   

 

.