Vieringen en intenties

SINT FRANCISCUSPAROCHIE REGIO RUCPHEN

PAROCHIEKERN H. MARTINUS RUCPHEN
 
 

Secretariaat:

 
Het pastoraal centrum is gevestigd in de kerk, Raadhuisstraat 3.

Geopend op maandag-avond van 19.30 tot 21.00 uur en op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur;
 
tel. 341246. www.sintfranciscusparochie.nl;
e-mail adres: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl

I.v.m. vermelding in de Bode intenties uiterlijk maandagavond 18.00 uur inleveren.
 

 

 *************************************************************************

Woensdag 17 april 10.00 uur:

Paasviering in steunpunt ‘De Schuitvaart’. Voorganger pastoor Hans van Geel m.m.v. het Ouderenkoor.

 

 

Donderdag 18 april, Witte Donderdag

Op deze dag hebben kinderen van de St. Martinusschool een viering in de kerk.

 

19.00 uur:  Vandaag begint het paastriduüm. Voor de parochianen van de Sint Franciscusparochie is er in de kerk van de H. Willibrordus te St. Willebrord een Witte Donderdagviering. Celebrant is pastoor Hans van Geel met assistentie van pastor Jan van Steenoven, diaken, en pastor Wim van Reen. Witte Donderdag is een belangrijke dag in de Goede Week. Op deze dag vierde Jezus het Paasmaal met zijn getrouwen. Dan gedenken we ook de instelling van de Eucharistie. Wij nodigen u uit om deze plechtige Eucharistieviering bij te wonen.

 

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag:

Vasten- en onthoudingsdag.

15.00 uur: Op dit tijdstip is er in onze kerk een Kruiswegviering. Voorganger pastor Gerard Damen. Iedereen is van harte welkom.

19.00 uur: Goede Vrijdagviering met kruishulde in de kerk van de H.Willibrordus te St.Willebrord. Celebrant is pastoor Hans van Geel met assistentie van pastor Jan van Steenoven, diaken, en pastor Wim van Reen.

 

Zaterdag 20 april, paaszaterdag.

10.30 uur: Paas-Communieviering in het Centrum voor Wonen & Zorg  Kerkakkers.

 

19.00 uur: Themaviering.  Voorganger pastor Gerard Damen met leden van de themawerkgroep.

Intenties: o.o. Piet en Anneke UitdeHaag - Vermunt.


21.00 uur: Paaswake in de kerk van de H. Willibrordus te St. Willebrord voor alle parochianen van de St. Franciscusparochie. Celebrant pastoor Hans van Geel met assistentie van diaken Jan van Steenoven en pastor Wim van Reen.


Zondag 21 april 9.30 uur:

Hoogfeest van Pasen;Woord- en Communieviering. Voorganger pastor Gerard Damen m.m.v. het St. Ceciliakoor.

Intenties:   overl. pastoors van  onze parochiekern.

 

Maandag 22 april, Tweede paasdag, Parochiële Woord- en Communieviering in de kerk van de H. Martinus te Schijf voor alle parochianen van de St. Franciscusparochie. Voorganger pastor  Wim van Reen.

 

Extra schaalcollecte:

Tijdens de themaviering op Paaszaterdag om 19.00 uur en de viering op het hoogfeest van Pasen om 9.30 uur, zal er een extra schaalcollecte worden gehouden voor het werk in onze parochiekern.


Afhalen van gewijd water: In de kerk kan vanaf Pasen tijdens de openingstijden van het secretariaat gewijd water worden afgehaald.

 

Sint Franciscus Nieuwsbrief:

Middels dit bericht laten wij u weten dat vanaf heden de paaseditie van de Sint Franciscus Nieuwsbrief beschikbaar is op onze website www.sintfranciscusparochie.nl

 

  ****************************************************************


 

Ziekenbezoek:

Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.

  

Secretariaat:
 
Onze "oude" digitale adressen blijven voorlopig nog bereikbaar:

www.parochierucphen.nl; e-mail adres: parochierucphen@hetnet.nl

 

  

 

  
   

 

.