Vieringen en intenties

SINT FRANCISCUSPAROCHIE REGIO RUCPHEN

PAROCHIEKERN H. MARTINUS RUCPHEN
 
 

Secretariaat:

 
Het pastoraal centrum is gevestigd in de kerk, Raadhuisstraat 3.

Geopend op maandag-avond van 19.30 tot 21.00 uur en op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur;
 
tel. 341246. www.sintfranciscusparochie.nl;
e-mail adres: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl

I.v.m. vermelding in de Bode intenties uiterlijk maandagavond 18.00 uur inleveren.
 


************************************************************************

Zondag 23 juni 9.30 uur:

Sacramentsdag, dankviering communicantjes met ouders, opa’s en oma’s. Voorganger pastor Gerard Damen en met zang van kinderen.

Intenties:  

- jgt. Harrie v.Oosterbosch wdn. v. Nellie Wijnen.

 

Woensdag 26 juni 10.15 uur:

Ouderenviering in steunpunt ’De Schuitvaart’. Voorganger pastor Gerard Damen m.m.v. het Ouderenkoor.

 

Vrijdag 28 juni 19.00 uur:

Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus; afsluiting werkjaar St.Franciscusparochie regio Rucphen in de Sint Janskapel te Sprundel. Voorgangers zijn leden van het pastorale team. De viering wordt opgeluisterd met een gelegenheidskoor o.l.v. Gerard Konings en organist Marco Buijs. Na afloop bent u welkom in de Trapkes voor een kopje koffie of thee.

  ****************************************************************


 

Ziekenbezoek:

Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.

  

Secretariaat:
 
Onze "oude" digitale adressen blijven voorlopig nog bereikbaar:

www.parochierucphen.nl; e-mail adres: parochierucphen@hetnet.nl

 

  

 

  
   

 

.