heropening kerk - 27-3-2015

27 maart was de feestelijke heringebruikname van onze vernieuwde kerk.

Dit gebeurde met een druk bezochte plechtige Eucharistieviering waarin pastoor Frans Verheije samen met het pastoraal team voorging. De viering werd mede verzorgd door ons Ceciliakoor, Zanggroep Rucphen en het koperkwintet van NEO.

Na de viering sprak de vice-voorzitter, Wim Gobbens, een dankwoord uit aan allen - met name aan de vele vrijwilligers - die zich ingezet hebben voor de restauratie van de kerk.

Daarna reikte loco-burgemeester René Lazeroms een koninklijke onderscheiding uit aan Jan van Broekhoven, voor zijn vele verdiensten voor de Rucphense gemeenschap en zeer zeker ook voor zijn geweldige inzet en het vele werk bij de restauratie van onze kerk. 
 
Hierbij een foto impressie van deze mooie avond.