pastoraal team

 
Pastoraal team:
 
- pastoor H. van Geel
- diaken J. van Steenoven, teamleider
- pastoraal werker G. Damen
- pastoraal werker W. van Reen
- pastoraal werker R. van Sambeek
  
Voor onze parochie is pastor Gerard Damen de eerst aanspreekbare pastor.
 

Contact met onze pastor:

Wanneer u, om welke reden dan ook, behoefte hebt aan pastorale ondersteuning, kunt u via het secretariaat in contact komen met pastor Gerard Damen.
U kunt zich tot hem wenden met vragen om ondersteuning bij verlieservaringen, bij ziekte en andere acute nood.