Parochiekerncommissie en Martinusraad

 

De  Parochiekerncommissie is als volgt samengesteld:
 
 
Jan Struijs
voorzitter

 

 

 
André Goutman
kasbeheerder

 


 
Ria Lahaije
lid

 

 
 


Mieke van Dijk
lid
   

 

Corry van Broekhoven             
lid                                                                   

 

Wim Gobbens
lid

 

 Pastor Gerard Damen
eerstaanspreekbare pastor
 

 

 
De Martinusraad bestaat naast de parochiekerncommissie uit de volgende leden:

 

Dhr. R. Berkers


Dhr. J. v. Broekhoven
 


Dhr. P. de Kok
 

 

Dhr. A. Naalden
 

Dhr. W. v. d. Noort
 


Dhr. A. Nouws
 

Dhr. H. van Rooij
 


 
Dhr. J. Uijtdehaag
 

Dhr. M. Schumacher

Dhr. C. van Zitteren