clusters en werkgroepen

Contactpersonen clusters en werkgroepen:


Cluster  Gemeenschaps-opbouw       

 

Dhr. A. Nouws

 

 

Wijkcontact-

personen

Dhr. A. Nouws

 


 

Martinus Nieuwsbrief

– redactie

Dhr. W. Gobbens


Martinus Nieuwsbrief

– bezorgers

Dhr. R. Martens

J

Kerkbalans

Dhr. A. Goutman

 


 

 

   

 

 

 

 

Cluster Kerk in

de Samenleving

 

Dhr. A. Naalden


Diaconie / Caritas

Dhr. A. Goutman


Vastenactie

Dhr. W. Gobbens


Ziekenactie

Mevr. A. van Rooij 


Rouwbezoekgroep

Rucphen

Mevr. N. Hagedoorn


Stg. Onderwijs Weesk. in Malawi

Mevr. M. van Dijk


Stichting Vraag en Aanbod

Dhr. C. v.d. Aa


 

      

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster Catechese 

 

 

 

 

 

Schoolcatechese


Kindernevendienst

 
vacant


Catechese met volwassenen

vacant

 

 

 

Eerste H. Communie

Mevr. J. v. Steenhoven


H. Vormsel

vacature

             

             


 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

Cluster Liturgie

Dhr. W. van den       
 
Noort

         

 


Acolieten / lectoren

Dhr. T.

Hagedoorn


Collectanten

 

Dhr. C. v.d. Aa


Kosters

 

Dhr. C. v. Zitteren


St. Ceciliakoor

Mevr. G. Hoorn


Ouderenkoor

vacant


       

               

                

  

Avondwakegroep

Dhr. A. Bruijns


Gezinsvieringen

 

Mevr. C. Nouws-
Dichant


Themavieringen

 

Mevr. M. van Dijk


 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

 

Kerkversiering

 

Mevr. M.

Dircken


 

          

Onderhoud gebouwen

Dhr. P. de Kok


Onderhoud begraafplaats / tuin

Dhr. A. Naalden


 

Bedevaart Wittem

 

Mevr. C. van Dijk


Secretariaat

 

F. Commissaris


Doopvoorbereiding

 

Mevr. H. Brugmans


Huwelijks-voorbereiding

Pastor J. van Steenoven