Parochiekern Rucphen

 
 In het gebouw van de Martinuskerk (Raadhuisstraat 3 te Rucphen) bevinden zich:
 
- de kerkzaal
- het pastoraal centrum (met o.a. secretariaat, Martinuszaal, Aloysiuskamer)
  
  
 
De wekelijkse viering is op zondag om 09.30 uur.
  
 
Intenties voor vieringen uiterlijk maandag om 18.00 uur inleveren bij het secretariaat.
  
 
Contactgegevens:
 
Parochiekern H. Martinus
Raadhuisstraat 3
4715 CB Rucphen

Tel: 0165 341246
Email: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl
Website: www.sintfranciscusparochie.nl 

Onze "oude site" (www.parochierucphen.nl) is voorlopig nog in gebruik. U kunt deze ook heel eenvoudig benaderen via de nieuwe parochiesite: www.sintfranciscusparochie.nl 
  
Bankrekeningnummer:     NL97 RABO 0144 9058 33      
 

Secretariaat:
Het parochiesecretariaat is gevestigd in het pastoraal centrum.
 
Openingstijden secretariaat:
- maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur
- donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur. 
 
 
 
Bereikbaarheid pastoraal centrum:
De ingang ervan is aan de westzijde van de kerk (bij de parkeerplaats). Daar is ook een deurbel
aangebracht en een brievenbus.
 
 
 
Ziekenbezoek:     
         
Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met mevrouw A. van Rooij, tel. 342331 of met mevrouw A. Hoendervangers, tel. 348090.
 
 
GEVRAAGD: MEDEWERK(ST)ERS LITURGISCHE WERKGROEPEN

 

In de laatst gehouden bijeenkomst van het parochieel liturgisch beraad is de onderbezetting van liturgische groepen ter sprake gebracht.

Vrijwilligers zijn onmisbaar om een parochie draaiende te houden, ze zijn in deze tijd niet meer weg te denken. Bovendien bieden de veelsoortige werkzaamheden mensen de gelegenheid om aan hun roep iets voor de medemens en de geloofsgemeenschap te betekenen tot uitdrukking te brengen. Dat geeft ontzettend veel voldoening. Een ervaring die wordt gedeeld is dat het nabij zijn in mensen in vreugdevolle of droevige omstandigheden jezelf ook rijker maakt. Nauwe betrokkenheid in de liturgie onderstreept dat gevoel van eenheid.

Onze parochie kon zich in de voorbije jaren gelukkig prijzen met mensen die zich op vrijwillige basis inzetten en zich daar gelukkig in voelden, ja, mede-drager waren in het parochieleven.

Maar de groep veroudert en wordt kleiner. Vandaar dat we op zoek zijn naar mensen die zich voor het parochiewerk geroepen voelen en zich daar een tijdje voor beschikbaar willen stellen. Het gaat in dit geval specifiek om mensen rond liturgie, zoals acolieten, lectoren, avondwake en aanverwante groepen. Ook is er een lang gekoesterde wens om misdienaars (m/v) in te zetten. Zowel vrouwen als mannen kunnen de functies vervullen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van ondergetekenden of met het parochiesecretariaat.

 

Namens het Parochieel Liturgisch Beraad,

Gerard Damen, pastor

Wim van den Noort

Jos Bruijns

 
Bidprentjes

 

Momenteel zijn de heren Jan van Broekhoven en Christ van Zitteren bezig met het opnieuw inrichten van het parochiearchief.

In dit verband is ook het idee ontstaan om een apart archief te maken van de overledenen parochianen.

Zij willen dit graag zo compleet mogelijk maken met bidprentjes.

 

Mocht u oude bidprentjes hebben dan vragen wij u vriendelijk deze ter beschikking aan de parochie te stellen.

U kunt ze afgeven bij genoemde heren of (in een envelop) in de brievenbus van de pastorie te doen.

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank!